Інновація – внесення в освітній процес нового (методи, факти, прийоми), що покращує діючу систему освіти. « Реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями.» (Концепція "Нова українська школа»).