Опис
власного педагогічного досвіду
вчителя фізики та астрономії
Коник Наталії Миколаївни


Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі, освіті. Суспільству потрібні компетентні люди, які здатні приймати нестандартні рішення, вміють творчо мислити. Нові цивілізаційні виклики висувають підвищені вимоги до особистості. Очевидним є те, що майбутнє залежить не тільки від того, чи зможе людина адаптуватися й жити в нових умовах, а й від того, чи зможе вона стати суб'єктом і творцем свого життя і суспільства.
Основною формою організації освітнього процесу був і є урок, якому відводиться 98% всього навчального часу. Тому учитель повинен постійно вдосконалювати методи роботи на уроках з дітьми, щоб викликати інтерес учнів до уроку.
Кожен урок - це маленьке відкриття. І щоденно стоїть питання: " Чи може сучасний урок бути радісним і цікавим? Чи може він розкрити творчий потенціал особистості, поставити її в ситуацію морального вибору й прийняття нею самостійного рішення?" Так! Але треба створити умови, перенести процес навчання на інноваційну основу .
Так як у процесі навчання фізики й астрономії доцільно розуміти складові кожного з компонентів предметної компетентності: знаннєвого; діяльнісого та ціннісного, то в своїй діяльності я віддаю перевагу таким урокам, які сприяють формуванню в учнів цілісної картини світу, забезпечують розвиток абстрактного мислення, творчої уяви, самостійності, пізнавальних здібностей , розширення інтелектуальних можливостей, просторового уявлення, творчої активності.
Найпоширеніші з них:
1.Уроки, на яких відбувається вивчення явищ, а також дослідницька робота здобувачів освіти над вирішенням проблемних питань .
2. Уроки систематизації й узагальнення вивченого матеріалу.
3. Уроки - захист навчальних проектів.
4. Уроки контролю знань

Практикую наступні методи:
І. Методи, які сприяють активізації процесу навчання - створення навчальних ситуацій, що сприяють розвитку творчого підходу до пошуку учнями способів вирішення проблем, демонстрації об’єктів та явищ природи з використанням інтерактивної дошки, спостереження, які супроводжуються фотографуванням чи відео явища спостереження, використання історичного матеріалу, який стимулює наукову творчість, роботу з підручником чи іншою літературою, розгляд проблемних ситуацій, пов’язаних з реальним життям, з речами, які є в повсякденному житті, з природою, погодою, кліматом, здоров’ям.
ІІ. Методи формування вмінь та навичок - пошуковий метод, дослідницький, метод проектів з використанням сучасних інформаційних технологій, лабораторні роботи, практикуми із розв’язування задач з фізики та астрономії, як практичного, так і теоретичного змісту.
ІІІ. Методи перевірки та оцінювання знань – самооцінювання, оцінювання за творчість, за самостійний пошук та виконання додаткових задач.
Для дієвості вказаних методів використовую наступні онлайн-платформи , які є одночасно і навчаючими і контролюючими, а саме,
при підготовці до уроків:
https://vseosvita.ua/

http://fizika.net.ua

metodportal.com

https://learningapps.org

https://naurok.com.ua

при підготовці до ЗНО:

https://zno.osvita.ua

lv.testportal.gov.ua

https://onlinetestpad.com

https://www.iznotest.info › fizika-2

https://znoclub.com

Діти – це не майбутнє. Вони вже є тут і сьогодні. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можна створюючи інтерактивне середовище навчання і це сприятиме становленню і розвитку компетентної особистості.