Кількість балів

Критерії оцінювання (орієнтовні)

1-2

Розв’язання задачі розпочато. Учнем зроблено короткий запис умови задачі, наведені окремі фрагменти розв’язання.

3-4

Розв’язання неповне, відповідь не отримана, але учень у розв’язанні достатньо наблизився до неї. Учнем правильно обрані формули для розв’язування задачі та виконано не менше половини логічних кроків.

5-6

Хід розв’язування правильний. Учнем одержана формула для обчислення шуканої величини, але допущені помилки логічного характеру. Розв’язування не містить повних пояснень. Відповідь неправильна.

7-8

Задачу розв’язано повністю. Розв’язання містить достатні обґрунтування. Учнем виконані всі необхідні алгебраїчні тотожні перетворення, але допущені помилки математичного характеру.


Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (7-й клас) 2019/2020 навчальний рік

Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (10-й клас) 2019/2020 навчальний рік

Завдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (11-й клас) 2019/2020 навчальний рік 

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 10-11 класи 2019-2020н. р.